SỰ KHÁC BIỆT SO VỚI CÁC HÀNG GIÁ RẺ

Sản phẩm băng hỗ bảo vệ khớp hàng ngày số #1 Nhật Bản* được sản xuất tại Nhật Bản

  1.  Thuyết Băng Dính Hàng Ngày Được Chứng Minh Y Khoa ( Công nghệ DAILY Wearable Support khuyến cáo bởi các nhà vật  trị liệu)
  2. Mỏng  nhẹ
  3. Vừa mềm như bôngvừa chắc chắn
  4. Thiết kế mắt lưới thông thoáng
  5. Thiết kế băng quấn đỉnh  đáy hoàn chỉnh
  6. Sử dụng sợi “Lycra”  thể căng dãn được
vantelin